حمیدرضا نجف‌پورکردی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: یک سال مالی صندوق از ۱ مهر تا ۳۱ شهریور است.  در این سال مالی ۱ میلیون و ۶۰۰ اعضای این صندوق در  چندین نظر سنجی شرکت کردند که بیشترین مطالبه فرهنگیان ارزش مالکانه، شفافیت مالی سود دهی و پرداخت مطالبات معلمان بود.

او ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان در ۲۹ سال گذشته برای نخستین بار  ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود داشته که در مقایسه با سال گذشته  ۲۲۰ درصد رشد داشته است.

نجف‌پورکردی افزود: در گذشته ارزش مالکانه بیش از یک مفهوم نبود که با تشکیل کارگروه‌های مختلف مالی ارزش مالکانه انجام گرفت و امروز سهم ارزش هر معلم محاسبه می‌شود و موضوع ارزش مالکانه به مرحله نهایی رسیده است.

او ادامه داد: بیش از ۴۵ درصد افراد از خود فرهنگیان هستند که در جاهای مختلف منصوب  شدند.

نجف‌پورکردی افزود: در حوزه شفافیت پرداخت مالی حقوق و دستمزد  یک نظام هزینه مشخص تشکیل داده‌ایم تا در کمال شفافیت پاسخ‌گوی فرهنگیان باشیم. در بخش‌های مختلف توانستیم اقداماتی را انجام دهیم که برخی از آن‌ها  عملیاتی شدند.

او ادامه داد: هیات مدیره تابعه قانون و الزامات مالی  باید پاسخگو باشند. حداقل ۵ میلیون تومان خدمات اعتباری در اختیار معلمان قرار دادیم تا کالای مصرفی و غیرمصرفی  را تهیه کنند. حدود ۴٠ درصد حقوق وام قرض الحسنه دریافت می‌کنند.

 وی اظهار کرد: راهبردهایی را اجرایی کردیم تا به وسیله ظرفیت‌هایی که آموزش و پرورش دارد تولید مسکن فرهنگیان را محقق کنیم.

مدیرعامل ذخیره فرهنگیان اظهار کرد:  وعده داده بودیم حدود ۱۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در قالب یک شرکت بورسی تقدیم کنیم. در این مرحله مهم  این است که معلمان به نسبت سهم الشرکه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار عضو صندوق تعدادی سهام از شرکت بورسی بگیرند.

source

توسط