به گزارش صدای بورس، اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص جزییات واریز سود سهامداران در هفته اول آبان ماه ماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۶ ناشر سود جاری و سنواتی ۵۲۱ هزار و ۸۲۹ سهامدار را که شامل یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان می‌شود را با حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کرده اند.

واریز سود جاری ۱۴ شرکت

در هفته اول آبان ماه امسال، ۱۴ شرکت «سرمایه‌گذاری‌ تدبیرگران‌ فارس‌ و خوزستان، اقتصادی‌ و خودکفایی‌ آزادگان، تولید ژلاتین‌کپسول‌ ایران، صنایع مس شهید باهنر، گروه‌ صنعتی‌ و معدنی‌ امیر، داروسازی‌ تهران‌ دارو، تراکتورسازی ایران، ایران خودرو دیزل، لبنیات پاک، سوژمیران، کی‌بی‌سی، ایران تایر، چرخشگر وکاغذپارس» سود جاری ۴۲۷ هزار و ۱۲۲ سهامدار که شامل یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند.

واریز سود سنواتی ۲ شرکت

در هفته ابتدایی آبان ماه امسال، ۲ ناشر «های‌وب و تکنوتار» سود جاری ۹۴ هزار و ۷۳۷ سهامدار که شامل ۶۰ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند.

پرداخت ۷۱ هزار میلیارد تومان سود

به گزارش فارس،همچنین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفته اول آبان ماه، سود جاری و سنواتی ۵۴۶ ناشر، متعلق به ۵۵ میلیون و ۱۰۳ هزار سهامدار که شامل ۷۱ هزار و ۵۱ میلیارد تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز شده است.

source

توسط