ایسنا/مازندران در راستای تأکید بر اهمیت تولید ملی و حمایت از طرح‌های اشتغال زا، پروژه های مختلف در سراسر ایران در حال اجراست که هر کدام می‌تواند چرخ تولید و اشتغالزایی را در کشور به حرکت درآورد.

source

توسط