توجه خودروسازان به کاهش مصرف سوخت خودرو‌های داخلی – فرهنگی خبری

صنعت ماشین: معاون سابق مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: برقی سازی خودروها، یکی از راهکار‌ها در کاهش مصرف سوخت است که خودروسازان باید به سمت تولید این خودرو‌ها بروند.

source

توسط