آیا مژه و ابروی مصنوعی مانع وضو است؟ – فرهنگی خبری

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صحت وضو یکی از شرایط مهم در اقامه نماز است. به طوری که اگر وضوی انسان کامل نباشد، نماز هم کامل و صحیح نخواهد بود. به همین دلیل در زمان وضو گرفتن لازم است به نکاتی توجه کنیم، از جمله اینکه مانعی بر روی اندام‌های محل وضو نباشد.

در این زمینه گاهی این پرسش برای ما ایجاد می‌شود که آیا مژه و ابروی مصنوعی برای خانم‌ها مانع وضو محسوب می‌شود؟ در این باره مراجع عظام تقلید نظرات فقهی قابل توجهی را ارائه داده‌اند؛ از جمله:

وضو با مژه و ابروی مصنوعی

پرسش: وظیفه شخص برای وضو در صورت‌های زیر چیست؟

الف) در صورتی که ابرو یا مژه کاشته است.

ب) در صورتی که ابرو یا مژه چسبانده است.

آیت الله خامنه‌ای: الف) اگر کاشتن مو به نحوی باشد که مو به بدن متصل می‌شود و رشد می‌کند مانند موی طبیعی، در این صورت غسل و وضو هر دو صحیح است.

ب) در فرض سؤال، کاشت مژه جایز نیست؛ به هر حال اگر برداشتن مژه مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آنها تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقّت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره ای تیمم کند و بعد از برداشتن مژه، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

آیت الله تبریزی (ره): الف) اگر مو را کاشته باشد مانعی ندارد.  ب) باید برداشته شود.

آیت الله سیستانی: الف) در مورد ناخن، کاشت آن جایز نیست و اگر کاشته، باید بردارد و اگر ممکن نیست باید جمع بین وضوء جبیره و تیمّم کند (در صورتی که وظیفه او وضو بوده) و جمع بین غسل جبیره و تیمم کند(اگر وظیفه او، غسل بوده) و این حکم در مورد کاشت مژه، بنا بر احتیاط واجب است.

ب) باید برداشته شود.

آیت الله مکارم شیرازی: الف) اگر آب به پوست بدن برای وضو و غسل می‌رسد اشکالی ندارد.

ب) اگر مانع رسیدن آب به پوست (و مژه و ابرو) است و امکان جداسازی نیست، به همان شکل وضو می‌گیرد و وضوی جبیره‌ای محسوب می‌شود.

آیت الله وحید خراسانی: اگر قابل برداشتن نیست یا برداشتن آن عسر و حرج غیر قابل تحمل دارد بنا بر احتیاط واجب جمع بین وضو یا غسل جبیره‌ای و تیمم نماید.

آیت الله صافی (ره): االف و ب) اگر کاشتن به نحوی باشد که به بدن متصل می‏شود و رشد می‌کند مانند موی طبیعی، در این صورت غسل و وضو هر دو صحیح است ولی چنانچه روی حاجبی قرار دهند و آن را به وسیله چسب و غیرذلک بچسبانند، جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی (ره): الف) اگر به نحوی باشد که عرفاً جزء بدن شود اشکالی ندارد والاّ مانع غسل و وضو می‌باشد.

ب)باید برداشته شود.  

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari