کنفرانس‌های خبری پیش از بازی کوتاه است و نهایتا ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد و حضور سرمربی در کنفرانس خبری پیش از بازی الزامی‌است. به خصوص در بازی‌های بین المللی و کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط برخی از دلایل را برای عدم حضور درکنفرانس خبری پیش از بازی قبول می‌کند که یکی از آنها بیماری سرمربی است. در این خصوص سرپرست تیم ملی مدارک پزشکی مربوط به امیرقلعه نویی را به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ارایه داد.

عدم حضور امیر قلعه نویی در کنفرانس خبری پیش از بازی شائبه غیبت این مربی را در روز بازی به وجود آورده است. اما بر اساس خبرهای رسیده از اردوی تیم ملی با تزریق‌هایی که از سوی پزشکان تیم ملی صورت می‌گیرد، امیر قلعه نویی به بازی خواهد رسید و روی نیمکت می‌نشیند. او به همین خاطر درتهران یک روز در بیمارستان بستری شد و قرار است در بازگشت به تهران دوباره مورد مداوا قرار گیرد.  

source

توسط