به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به تهیه سند تعالی فرهنگی معنوی، اخلاقی و سیاسی سرمایه انسانی بنیاد توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه و ابلاغ اخیر آن توسط ریاست عالی بنیاد گفت: ارزش، هویت و شاخصه‌های اساسی بنیاد از فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری (بنیاد شهید یکی از برکات و نشانه‌های حقانیت انقلاب و امام رضوان الله تعالی علیه است، فرض بنیاد شهید فرض حیات انقلاب است، دستگاه بنیاد شهید باید دستگاه عصمت و طهارت شناخته شود، روحیه خدمتگزاری باید ان‌شاءالله در تمام سلسله مراتب این بنیاد تقویت بشود) قابل درک است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن کاویانی‌راد، گفت: برای وصول و حفظ سطح سازمان در تراز مورد انتظار رهبری معظم تدوین سند تعالی بعنوان استانداردسازی بخشی از خانواده بزرگ ایثارگری ضروری بنظر رسید و پیگیری گردید طبعا. در مراحل بعد اجزاء مکمل این سند که شامل اهداف، راهبردها و برنامه‌های تعالی بخش جامعه ایثارگری و سپس ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محقق خواهد شد.

وی به تشریح ارکان اصلی سند پرداخت و با تأکید به اینکه سرمایه انسانی، سرمایه‌ای ارزشمند تلقی می‌شود که در محیط کار و تلاش تحت تدابیر و برنامه ریزی در ابعاد مختلف، فرهنگی، معرفتی، اجتماعی اخلاقی و حرفه ای همواره پایا و بالنده از ارزش افزوده برخوردار و در مسیر خدمت با ارتقاء صلاحیت و توانمندی‌ها متعهدانه در خدمت اهداف با انگیزه متعالی و نشاط ایفای نقش می‌نماید پرداخت و گفت: کارکنان بنیاد که دستگاه عصمت طهارت برای خدمت به افضل مردمان، است با تکیه بر خاستگاه دینی و عقبه سرشار از تعهد و خدمتگزاری، شایسته وصول به حد والای تعالی و شکوفایی، فرهنگی، معنوی اخلاقی و سیاسی است چرا که خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند عالیترین سطح از آگاهی و برترین لایه از انگیزه الهی میباشد و سند تعالی، فرهنگی، معنوی، اخلاقی و سیاسی سرمایه انسانی بنیاد در راستای عمل به مأموریت، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد نسبت به کارکنان این نهاد به شرح ذیل تدوین شده است مفاد این سند ماهیت پویا داشته و بر حسب ضرورت قابل تکمیل است.

حجت‌الاسلام و المسلمین کاویانی‌راد خاطرنشان‌کرد: بر اساس این سند کارکنان بنیاد در افق چشم انداز به خدمت در بنیاد بعنوان نهاد افضل انقلابی فرهنگی می‌بالند و با وجدان کاری، رازداری پاکدستی رفتار ایثارگرانه و پاسخگویی سرشار از حس احترام قدر شناسی و فروتنی نسبت به ایثار و ایثارگر با ارتباط موثر و سازنده خدمات را بعنوان ادای حق، نه امتیاز به ایثارگران ارائه می‌دهند و همواره از حمایت مادی و معنوی سازمان و امنیت شغلی برخوردار و به علت خدمت به ایثارگران دارای منزلت و اعتبار است. در مسیر گام دوم، انقلاب با التزام عملی به ولایت فقیه آرمان‌ها و ارزش‌های، نظام روحیه جهادی بصیرت سیاسی و تأسی ایثارگران در صحنه های دفاع در برابر تهدیدات بدون وابستگی به جناح‌بندی‌ها حضور فعال دارند. متعهد، علاقمند و نقش آفرین در مناسک و شعائر، دینی برخوردار از سطح قابل آگاهی و معرفت، دینی فضائل و شایستگی‌های اخلاقی و باور به آرمان‌های شهیدان در افکار و رفتار آنان متبلور است.

معاون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به راهبردهای سند تعالی در بنیاد به پرداخت و گفت: به منظور راهبری و پایش روند ودرفع موانع احتمالی تحقق این سند کمیته پیگیری سند تعالی منابع انسانی تشکیل می گردد و گزارش عملکرد و تحلیل وضعیت و پیشنهادهای اجرائی و همچنین برنامه سالانه موضوع این سند بصورت سه ماهه به ریاست بنیاد و نماینده ولی فقیه ارائه خواهد گردید و نظارت بر چگونگی تحقق این سند در سطح ستاد و استانها بر عهده این حوزه است.

متن راهبردهای سند تعالی در بنیاد به شرح زیر است:
1. توسعه تسهیل و حمایت از ارتقاء جو، معنوی هویت، نهادی آگاهی، دینی انگیزه، اخلاقی بینش سیاسی روحیه جهادی مناسک و شعائر دینی و انقلابی در سازمان
2. تعریف و تدوین فرهنگ سازمانی بر مبنای اصول اسلامی انقلابی و ایثارگرانه و تامین نیازها و اولویت‌های فرهنگی معرفتی اخلاقی و سیاسی کارکنان در راستای خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی
3. تاکید بر لحاظ، احراز پایش و ارتقاء هدفمند صلاحیت‌های، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی منابع انسانی از مرحله جذب تا بازنشستگی.
 4. تاکید بر عدالت محوری ،کرامت انصاف‌مداری، ساده،زیستی،پاکدستی ارتباط موثر، پاسخگویی اقناع و شفاف‌سازی مدیران نسبت به کارکنان بعنوان بخشی از خانواده بزرگ ایثارگری
5. شناسایی و پیشگیری از زمینههای آسیب‌های اخلاقی، فرهنگی سیاسی و ارتباطی کارکنان با تاکید بر مقابله بموقع موثر، قاطع و همراه با رافت اسلامی با ناهنجاریها و تخلفات احتمالی
6. تسهیل تشویق و حمایت از رفتارهای ایثارگرانه و ارتقای سجایای اخلاقی در مدیران و کارکنان و لحاظ شایستگی فرهنگی در فرایند انتصاب و ارتقاء عادلانه و شفاف
7. حفظ حرمت کرامت و امنیت شغلی افرادی که تنزل رتبه یا پست مییابند و تداوم ارتباط سازنده دلجویی بهره مندی از تسهیلات و مشارکت بازنشستگان سازمان
8. پذیرش تکثر فرهنگی و سیاسی در جامعه هدف و اجتناب از شکل گیری و تاثیر گرایش‌های جناحی در سازمان
9. تاکید بر لحاظ شاخصه‌های اعتقادی، اخلاقی و انقلابی در الگوی شایستگی سازمان  طبعا وصول به اهداف است. مورد نظر با رعایت راهبردهای کلان از مسیر سیاستهای اجرائی ذیل قابل وصول است.

1. تاکید بر ارتقاء سطح معیشت ابعاد مختلف ،سلامت نشاط رضایت و مهارت اجتماعی کارکنان بعنوان زیرساخت‌های فرهنگی.
2. تاکید بر احراز صلاحیت و شایستگی‌های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی افراد در فرایند جذب، گزیـنش و انتصاب
3. رعایت اصول ارزش‌ها و ملاحظات شرع‌ها و ملاحظات شرعی و انقلابی در تعریف،روابط چیدمان و تبلیغات محیطی سازمان 4.حمایت جلب و سازماندهی مشارکت فعال آگاهانه و انگیزه‌بخش کارکنان در کمک‌های مومنانه و عرصههای سیاسی دفاع از نظام
5. رعایت حرمت عدالت رضایت و مصلحت کارکنان بنیاد در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در راستای حفظ هویت جهادی، انقلابی سازمان و تقویت روحیه خدمت به اسلام ناب محمدی (ص)
6. نظارت حرفه ای و ارزشیابی کارکنان بر مبنای شاخص‌ها و مولفه‌های باور و رفتار دینی و اخلاقی تر از سازمان اسلامی در چارچوب رفتار سازمانی.
7.توجه به تهذیب و کسب معنویت اسلامی و ارتقای معرفت دینی و اخلاقی در تمامی برنامههای فرهنگی آموزشی رفاهی و انگیزشی کارکنان بنیاد.
8. پایش و پیمایش دورهای ارزش‌ها و نگرشهای کارکنان سازمان به منظور ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های فرهنـگ آموزشی.
9. ارتقای نظام سلامت، اداری تامین رفاه و برخورداری شفافیت مالی دسترسی برابر به اطلاعات و فرصت‌ها و معیار قراردادن و قانون در همه امور.
10 . حمایت از توسعه و تعمیق فرهنگ انس با قرآن، نماز اهل بیت (ع)، عفاف و حجاب 
11. پیش ری از تاثیر و تسری منفی نارضایتی شغلی بر عرصه ،شناختی، اخلاقی، رفتاری کارکنان و ارتباط با ایثارگران.
12. توسعه نظام مشارکت پیشنهادات توجه و رسیدگی به موقع همدلانه و منصفانه به پرسشگری اعتراض، شکایت و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر.
13. پیشگیری و برخورد قاطع با زمینه‌های سوء استفاده، سوداگری،تملق نفاق و ریاکاری رقابت با سالم سعایت مچگیری و پرونده سازی در سازمان
14. توجه به سوابق تجربیات و قدرشناسی از اقدامات موثر مفید و بدون چشم‌داشت کارکنان
15. تلاش برای ایجاد فرصت ارتقاء شغلی و استفاده هرچه بیشتر از توان و انگیزه نیروهای موجود در سازمان.
16. تأکید بر توجه بموقع و برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقاء ،شناختی معرفتی و اخلاقی خانواده کارکنان
17. حمایت از تشکل و تحکیم خانواده فرزند آوری و فرزند پروری کارکنان.
18. بهره مندی کارکنان از خدمات مشاوره و پیش‌بینی مکانیزم مددکاری و مداخله در بحران.
19. حمایت و تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان.
20. تلاش برای گردش شفاف اطلاعات و توسعه عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها در سطح سازمان .
21. تاکید بر توجه به شاخصه های معرفتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مراحل جذب و ارتقاء شغلی منابع انسانی .

بر همین اساس مجموعه اقدامات متناسب با اهداف سند به شرح ذیل تعیین و اعلام گردیده که توسط حوزه منابع انسانی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت از جمله :

1. برگزاری مستمر جلسات آموزشی اخلاق ، احکام، عقیدتی سیاسی، قرائت قرآن و بصیرت افزایی بصورت حضوری و مجازی در سطوح مختلف سازمان .
2. برگزاری مراسم بزرگداشت مناسبت‌های دینی ، ملی در طول سال .
3 تفکیک فضای کاری با نوان از آقایان در چیدمان اداری
4 استانداردسازی و تشویق پوشش اسلامی کارکنان و مراجعین.
5. تبلیغات محیطی انگیزه بخش و معنوی متناسب با نهاد انقلابی
6. حمایت از برگزاری پرشور و مستمر نماز جماعت و بهسازی نمازخانه‌ها.
7. ترغیب، تشویق و حمایت موثر از سنت ازدواج ، فرزندآوری و فرزند پروری.
8. ایجاد تسهیلات خدمات مشاوره و مددکاری برای کارکنان .
9 مراسم تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان
10. برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، کتابخوانی و ایجاد سیر مطالعاتی برای کارکنان
11. برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی و راهیان نور با رویکرد فرهنگی برای گروه‌های مختلف و متجانس.
12. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مدیران با کارکنان.
13. ایجاد نظام پیشنهادات برای طرح، دریافت، بررسی و پیگیری شکایات و اعتراضات کارکنان در راستای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.
14. برگزاری جشنواره تجلیل از رفتارهای ایثارگرانه کارکنان.
15. تعریف شاخص و لحاظ امتیاز موثر برای توجه به شعائر اسلامی و انقلابی در ارزیابی کارکنان و مسیر ارتقاء شغلی.
16. تذکر و یاد آوری مستمر حق عظیم ایثارگران و تشویق رفتار قدرشناسانه، همدلانه و محترمانه با ایثارگران.
17. برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی شناخت ویژگی‌های ایثارگران و سبک زندگی شهیدان.
18. پیش‌بینی و گسترش تسهیلات ورزشی برای کارکنان.
19. پایش سلامت کارکنان.
20.  تشویق و حمایت از اقدامات جهادی و کمک‌های مومنانه در کارکنان. 
21. زمینه‌سازی برای مشارکت کارکنان در طرح سپاس.
22. انجام طرحهای پژوهشی برای ارزیابی ارزش‌ها و نگرش‌های کارکنان.
23. تشکیل کمیته صیانت و سلامت کارکنان بمنظور پایش، پیشگیری، مقابله با آسیبهای احتمالی.

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari