Wp Header Logo 41.png

به گزارش «مبلغ» یکی از مکان های مقدسی که ادیان ابراهیمی ( مسلمانان و مسیحیان) آن را قبول دارند چاهی است که حضرت یوسف توسط برادرانش در آن انداخته شد و به اذن خداوند، کاروانی که از آن نزدیکی آن می‌گذشت یوسف (ع) را پیدا کرد و او را در مصر به‌ عنوان یک برده فروخت. این چشمه و چاه در نزدیکی منطقه عمیعاد و در سرزمین جلیل، در فلسطین اشغالی قرار دارد.

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari