دیگو سیمئونه در نشست خبری بازی با بارسلونا و در پاسخ به سوالی در مورد انگیزه های بالای ژوائو، به شکل غیرمستقیم گفت که این بازیکن بر خلاف ستاره های بزرگ، تداوم لازم را ندارد.

source

توسط