ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»، گفت:

 مجمع تشخیص تمامی مصوبات مرتبط با واردات خودرو را در قانون ساماندهی صنعت خودرو نقض کرد. 

 صبح همان روزی که مصوبه واردات خودرو در صحن تصویب شد، آقای میرسلیم به بنده گفت من این مصوبه را در مجمع تشخیص هوا می‌کنم. 

 در هیچ جایی از سیاست‌های کلی نظام گفته نشده است که واردات خودرو ممنوع باشد. 

source

توسط