آذر 1402: سردار حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور، نحوه گرفتن خسارت واردشده به موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌ها را توضیح داد.

وی ابتدا تاکید کرد پلیس راهور در حوزه توقیف و ترخیص وسایل نقلیه دقیقاً طبق قانون و ضوابط عمل می‌کند؛ یعنی اینکه مسئولیت وسیله نقلیه توقیفی تا قبل از اعزام به پارکینگ به‌عهده پلیس راهور است. از لحظه اعزام به پارکینگ تا توقفگاه و نگهداری در آنجا، این مسئولیت به‌عهده خود پارکینگ‌دارها است (مسئولیت پارکینگ‌ها با بنیاد تعاونی فراجا است).

وی توضیح داد پرداخت خسارت افراد، یک حق بر گردن فراجا است. افرادی که موتورسیکلت‌شان در پارکینگ‌ها دچار آسیب شده است باید به خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان‌ها مراجعه و ثبت شکایت کنند. به مالکین وسایل نقلیه چه خودرویی چه موتوری توصیه می‌شود که قبل از انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ، از وسیله نقلیه خود عکس بگیرند و مشخصات وسیله نقلیه را با مشخصات مندرج در قبضی که از افسر راهور می‌گیرند، مطابقت بدهند تا در صورت خسارت، حقی از آنها ضایع نشود.


source

توسط