Wp Header Logo 96.png

به گزارش «مبلغ»- مهدی زارع نماینده جنبش عدالتخواه در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور گفت: اگر عدالتخواه‌ترین رئیس‌جمهور ممکن نیز مدیریت کشور را در دست بگیرد تا زمانی که نتواند به سازوکارهای جمهوریتی برای عدالتخواهی سر و شکل دهد عدالت رقم نخواهد خورد.
از نظر این دانشجو اصولی مانند اصل ۲۷ قانون اساسی (پذیرفتن حق اعتراض) و اصل ۱۰۴ (تشکیل شوراهای اصناف کارگری) از جمله این موارد است.

او گفته صحبت کردن از برخی اصول مردم سالارانه قانون اساسی امروزه غیرممکن شده است و سخنگو را در مظان اتهام ضدانقلاب بودن قرار می‌دهد.

به اعتقاد این دانشجو تحقق مردم‌سالاری دینی از مجرای اصلاحات می‌گذرد نه از طریق تشکیل ساختارهای بی‌مبنا و تماما نمایشی.

او خطاب به رئیسی گفت: توقع ما از شما مردمی‌ سازی حکمرانی در کشور است نه مردمی بازی.

منبع : فرهیختگان

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari