روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، نصب سه اصله پایه، تعویض یک دستگاه تابلو توزیع، نصب کلید اتومات و کلیه کابل‌های فیدر از جمله اقدامات انجام شده در این مانور بود.

 کاهش ضعف ولتاژ، جمع آوری انشعابات غیر مجاز و به دنبال آن کاهش سرقت و تخریب شبکه از جمله محور‌های این مانور است.
 

source

توسط