وتوی قطعنامه شورای امنیت برای قطع نسل کشی در غزه توسط امریکا، بازتاب فساد چای و بازگشت محمدرضا گلزار به تلیزیون از عناوین روزنامه های امروز است.

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari