به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، هشتمین  نشســت گفت‌وگــو محــور بچــه هــای رســتا بــا محوریــت نقــش ایمــان و امیــد در خودبــاوری و خود اتکایی و با هدف ایجاد محیطی امن و مناسب برای بیان صریح مسائل نوجوانان به همت فرهنگسرای رویش در خانه فرهنگ شمشیری برگزار شد.

در این نشست به مباحثی نظیر  تأثیر ایمان و امید درخودباوری و خوداتکایی در قالب های گفت‌وگو ، تقویت روحیه ی پرسشگری و گفت‌وگوی موثر در نوجوانان با مؤلفه های خودمدیریتی، نظم پذیری، قانونمندی، امانتداری، وظیفه شناسی و سازمان یافتگی پرداخته شد.

سید محمد مکی عضو انجمن روانشناسان ایران  و به عنوان کارشناس برنامه،‌ در این مراسم گفت: طی این نشست تلاش در راستای به چالش کشیدن نوجوانان و هدایت آنان به تفکر و گفتگو و استدلال در موضوع خود باوری و خود اتکایی به دور از هر گونه نتیحه گیری ، پاسخگویی به ابهامات و جهت دهی ذهنی مد نظر قرار گرفت.

وی افزود: یکی از رموز موفقیت هر فردی در زندگی، داشتن روحیه خودباوری و اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس به معنای خوداتکایی و نقطه مقابل آن، اعتماد به دیگران است. مردان بزرگ تاریخ با دریافت این نکته، در همان اوان جوانی، ارزش خود را یافتند و توانایی های درونی خویش را کشف کردند و با اتکا و اعتماد به همین توانایی ها راه پیروزی را سریع تر پیمودند.

مکی با اشاره به اینکه خودباوری به عنوان یک مقوله بنیادی و زیربنایی نقش مهمی در معنا دادن به فردیت و اجتماعی بودن اعضای یک جامعه دارد، گفت: بر مبنای خودباوری است که هر جامعه ای می تواند به ارزش ها و اخلاقیات خود جلوه دهد و در راستای پیشرفت و ترقی و موفقیت گام های بلندی بردارد. بر این اساس، هر فردی باید در جهت تقویت خودباوری خویشتن و دیگران بکوشد.

این روانشناس ادامه داد:‌ کسی که اعتماد به نفس نداشته باشد، زبون، بیچاره و ناتوان است و نمی تواند از امکانات و استعدادهای درونی خود بهره برداری کند. از دست دادن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکر و تخدیر روح انسان می شود. فرد خودباخته و فاقد اعتماد به نفس، همیشه از خود مأیوس و به دیگران متکی است. او در زندگی، پیشرفت چندانی نخواهد کرد و همواره سایه ناتوانی و شکست بر زندگی اش حکمفرما خواهد بود.

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari