در این نامه آمده است:

انتشار خبر جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن‌موتور موجی از نگرانی در میان کارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اکنون کارگران این مجموعه خطر ظهور و بروز رویه‌های ضدتولید را احساس می‌کنند.

ما کارگران گروه بهمن، در اینجا و در پیشگاه مقام معظم رهبری، سران قوا و مردم شریف ایران عارض می‌شویم ما در سال‌های اخیر تمام همت خود را صرف پیشبرد داخلی‌سازی و کاهش وابستگی کشور به بیگانگان کرده‌ایم و با راه‌اندازی خطوط تولید هر ماه به یاران ما در خانواده کارگری بهمن موتور افزوده شده به‌طوری‌که از ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ تعداد خانواده کارگری بهمن به ۷۴۰۰ نفر رسیده که در نهایت موفق شدیم با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را با قیمتی کمتر از رقبا به بازار عرضه کنیم که این توفیق جز با تلاش‌های صادقانه کارگران این مجموعه حاصل نمی‌شد. اما انتظار نداشتیم پاسخ این تلاش‌ها، تنبیه خانمان‌سوز باشد و این جریمه، تنها به زندگی ۷۴۰۰ نفر کارگر این مجموعه آتش نمی‌زند و می‌تواند بالغ بر ۲۲هزار نفر کسانی را که زندگی آنها وابسته به تولید و حیات بهمن است، به نابودی کشاند.

افتخار می‌کنیم با کوشش و تلاش خطوط تولید و زیرساخت‌های این مجموعه را به چهار برابر قبل رسانده‌ایم.

ما در اینجا از مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وزیر دادگستری می‌خواهیم با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ورود به موقع به این پرونده از دلسردی و انگیزه‌کشی نیروی کار جلوگیری کنند.

source

توسط