در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی امور مالیاتی کشور، ضمن قدردانی از عزیز اله عباسپور، سید محمود موسوی به عنوان سرپرست جدید اداره کل امور مالیاتی استان قزوین معرفی شد.

خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم گفت: مرحله گذر از مالیات سنتی و تبدیل به شکل مدرن بسیار سخت است.

خوانساریان در ادامه بر تکریم مودیان و توجه ویژه به حقوق و رسیدگی به امور آنان تاکید کرد و خواستار تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی شد.

وی همچنین بر تکمیل و مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی قدیمی تاکید کرد.

source

توسط