آقای اسکندری در جلسه شورای برنامه ریزی روستا‌های فاقد دهیاری مراغه گفت: اعتبار دهیاری‌های استان آذربایجان شرقی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۲ برابر نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش یافت.

آقای اسکندری افزود: این اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی شامل آسفالت ریزی، جدول گذاری، بهسازی محیط روستاها، احداث راه، پل، آبرسانی، برق رسانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی روستا‌ها هزینه شده است.

وی اضافه کرد: سهم شهرستان مراغه از اعتبارات طرح‌های عمرانی روستا‌های استان ۱۲۰ میلیارد تومان است.

 مدیرکل امور روستای استانداری آذربایجان شرقی گفت: امسال در بخش مرکزی مراغه، طرح‌های عمرانی مناسب درروستا‌ها اجرا شده است.

فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه از افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات دهیاری‌های شهرستان در دو سال گذشته خبر داد.

آقای اسدیان افزود: امسال با تخصیص ۴ میلیارد تومان، ۱۱ طرح آبرسانی، راه و طرح هادی به روستا‌های فاقد دهیاری مراغه تخصیص یافته است.

وی افزود: کمیته برنامه ریزی مراغه برای بررسی طرح‌های عمرانی روستا‌های فاقد دهیاری این شهرستان تشکیل شده است.

source

توسط