بازدید رئیس سازمان بورس از کرمان موتور

هدف از این بازدید در جریان قرار گرفتن سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه‌های بزرگ کرمان موتور در منطقه و ایجاد ارتباط مناسب بین این سازمان و شرکت های تولیدی بوده است.

در جریان این بازدید کارخانجات کرمان موتور، خودروسازان بم، قوای محرکه و آرمان الکتریک، پروژه های خط رنگ رباتیک کرمان موتور و خطوط تولید خودروهای تجاری این شرکت مورد بازدید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت همراه قرار گرفت.

source

توسط