فرامرز شادفر میزان تولید برق ماه قبل در خوزستان را ۲ هزار و ۲۳۵ گیگاوات ساعت عنوان کرد و گفت: تولید برق استان در ۹ ماهه امسال، ۳۶ هزار و ۸۷۵ گیگاوات ساعت بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

او می‌گوید: از مقدار برق تولیدی در آذرماه ۱۶ درصد در نیروگاه‌های برق‌آبی، ۸۳ درصد در حرارتی و سیکل ترکیبی و حدود یک درصد در نیروگاه‌های تولید پراکنده بوده است.

به گفته او از یک هزار و ۸۶۵ گیگاوات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی در آذر ماه، ۵۶ درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه‌های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان، غرب کارون و فجر) و ۴۴ درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه‌های رامین، ماهشهر و دوکوهه) تولید و به شبکه تحویل شده است.

شادفر ادامه داد: در این بازه زمانی انرژی مصرفی با ۲ هزار و ۱۷ گیگاوات ساعت ۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال و پیک مصرف در آذر ماه ۱۴۰۲ با مصرف ۳ هزار و ۷۲۹ مگاوات نسبت به پیک بار آذر ماه سال قبل، ۷ درصد افزایش داشته است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: انرژی مصرفی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۷ هزار و ۱۹۷ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۴ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در پارسال است.

ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق خوزستان در بخش انتقال و فوق توزیع برابر با ۱۵ هزار و ۸۹۹ مگاوات شده است که از این میزان ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر با هشت هزار و ۱۹۴ مگاوات و در بخش حرارتی هفت هزار و ۵۱۷ مگاوات است.

ظرفیت بخش DG (نیروگاه‌های تولید پراکنده شامل حرارتی، آبی و خورشیدی) نیز ۱۸۸ مگاوات است

source

توسط