فاطمه عدالت فر، کارشناس مامایی در برنامه صبحانه ایرانی با اشاره به اینکه بلوغ دختران از سن ۸ تا ۱۳ سالگی است گفت: تمام تغییرات جسمی و ظاهری مربوط به بلوغ باید در فاصله زمانی ۴ سال کامل  شود.  

 

 

 

 

source

توسط