حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: این اقدام بر اساس مصوبه قرارگاه عملیاتی پایش آب مشهد عملیاتی می‌شود.

او افزود: استان و مشهد، پارسال با خشکسالی شدیدی به لحاظ بارندگی مواجه بود به طوری که میزان بارندگی در سال آبی گذشته ۹۰ میلیمتر گزارش شد که در مقایسه با ۲۴۰ میلیمتر بارندگی منطقه در شرایط نرمال و دوره آماری، کاهش بسیار شدیدی داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: با همراهی مردم و مشارکت تمامی دستگاه ها، سازمان‌ها و نیز اجرای طرح‌ها و اقدامات اضطراری متعدد، توانستیم تابستان امسال را بدون کمترین مشکلی سپری کنیم.

اسماعیلیان با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون، بیان کرد: با وجود پیش بینی پاییزی پربارش برای شهرستان مشهد، همچنان شاهد تداوم خشسالی و کاهش بارندگی در استان هستیم و میزان بارندگی پاییز امسال تنها ۱۸ میلیمتر بود که نسبت به دوره آماری درازمدت بیش از ۶۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

او تصریح کرد: در سال آبی جدید هیچ ورودی آبی به چهار سد تأمین کننده آب کلانشهر مشهد نداشته ایم و اکنون ذخیره کل سد‌ها به حدود پنج درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تاکید کرد: حتی اگر بارندگی زمستان جاری هم به صورت نرمال صورت گیرد، به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و افت شدید منابع آب، کماکان با شرایط بحرانی رو به رو خواهیم بود.

اسماعیلیان اظهار کرد: با ادامه دار شدن خشکسالی، سال سختی را پیش رو خواهیم داشت لذا برنامه ریزی سخت و فشرده و نیز همراهی ویژه جامعه و شهروندان ضروری است.

source

توسط