به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز مرحله ملی شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران پیامی را منتشر کرد.

در متن پیام امیرحسین سمیعی آمده است:

اگر فرهنگ و هنر دیرینه ترین عامل همگرایی مردمی و توانمندترین مولفه هویت ملی وشخصیت ایمانی مردمان این سرزمین سربلند باشد؛ بی تردید باید از “موسیقی” به عنوان فراگیرترین مولفه این هویت اجتماعی، در تاریخ فرهنگی پرفراز و نشیب این سامان، یاد کرد.

از این منظر، شناسایی درست وارزشمند این عرصه و تبیین ارزش های واقعی موسیقی نواحی و جان مایه‌های مکتبی این گونه هنری- از جمله نیایش‌ها و ستایش‌های خدا محور و مدح خالصانه فضائل انسان ساز اولیاء الهی و شرح آموزه های روحبخش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) – در کنار بازشناسی ظرفیت ها و قابلیت‌های این حوزه‌ی قوام یافته در پهنه فرهنگی ایران اسلامی، ضرورتی فراتر از یادآوری های فصلی و سلیقه‌های فردی و دغدغه‌های گروهی است.

این مهم علاوه براهمیت و اعتبار ذاتی، از آن روی تاملی مضاعف می خواهد که توانسته است نگرش محوری نوبت شانزدهم برگزاری جشنواره موسیقی نواحی کشور، یعنی تحقق راهبرد اصولی دولت مستقر، مبنی بر”عدالت فرهنگی” و مردمی شدن هنر و گسترش اقلیمی مخاطبان و استعدادهای پیدا و پنهان این حوزه و نهایتا حرکت در مسیر ضروری “بازسازی فرهنگی”، از طریق ذائقه ی شنیداری مخاطبان تشنه تماشای این هنر، از لایه ی تفوق موسیقی روزمره به مرتبه ی تامل در موسیقی ناب را سامان بخشد.

نگرشی که خود را پس از شناسایی برگزیدگان منطقه ای خود، اینک در گستره ای ملی و در رنگین کمانی گوش نواز از تنوع در ریتم و ساز و کلام و پوشش و کسوت، به مشتاقان صمیمی خود می نمایاند.

نکته ضروری بررسی نتایج تغییر رویکردهای این نوبت از این جشنواره و کیفیت هنری اجراهای صحنه ای و غنای پژوهش های ارائه شده و همچنین دستاوردهای پایدار یا مقطعی آن را به فرصتی پس از برگزاری و صد البته نگاه اندیشه ور و نقدهای منصفانه و گشایشگر کارشناسان این حوزه باید سپرد. اما آنچه هم اینک در پیش روی همگان مرور می شود، گستره ای شریف و شوق پرطنینی است که از تداوم و پویایی موسیقی نواحی، به عنوان مقوله ای زنده و جریان ساز، روایت هایی گرم و نزدیک دارد و در فواصل رنگارنگ تار و پود موسیقایی خود، یکپارچگی “ایران فرهنگی” از روزگاران دیرین تا امروز این سرزمین را در نهایت اصالت و شکوه، به گوش جان می رساند و به روشنی می توان شایستگی و زیبایی ظرفیت های این حوزه، برای گسترش مرزهای فرهنگی مان و عمق بخشی هنرمندانه به مولفه های آیینی و ارزش های آرمانی و عقیدتی مردم این کشور را به گونه ای روز افزون، شاهد و ناظر بود.

با تمامی ایمان، توفیق تمامی همراهان و همدلان این رویداد صمیمی و مغتنم را از درگاه ایزد متعال، امید برده و فردایی بهتر برای افق های رو به روی موسیقی این مرز پرگهر را آرزومندم.

امیرحسین سمیعی / مدیر کل دفتر امور موسیقی

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari