به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس آمارهای انتشار کتاب در آذر ماه سال جاری،‌  ده هزار و 81 عنوان کتاب منتشر شده است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.

از میان کتاب‌های منتشره در آذرماه،‌  7 هزار و 30 اثر تالیف و 3 هزار و 51 اثر ترجمه بوده‌اند. ناشران تهرانی 6 هزار و 965 اثر و ناشران شهرستانی 3 هزار و 116 اثر منتشر کرده‌اند. آمار نشر ,

شمار کتاب‌هاب چاپ اول 5 هزار و 721 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 4 هزار و 360 اثر بوده است. شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده در آذر ماه ده میلیون و شصت و پنج هزار و نهصد و بیست و یک نسخه بوده است. اما میانگین شمارگان 998 نسخه است.که نسبت به بازه زمانی مشابه کاهش 70 نسخه‌ای را شاهد هستیم.

ارزش ریالی کتاب‌های منتشر شده در آذر ماه 12 میلیارد و 721میلیون و 440 هزار  و 470 ریال است و میانگین قیمت کتاب 126 هزار و 300 تومان است که در قیاس با بازه زمانی مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش را تحجربه کرده است.

حوزه کودک ونوجوان در آذر ماه گوی سبقت را در تعداد عناوین منتشره از سایر رده‌های دیویی ربوده است و با انتشار  2 هزار و 365 نسخه در صدر فهرست قرار دارد،‌ پس از آن ادبیات با هزار و 556 نسخه،‌ کمک درسی با هزار و 310 نسخه،  علوم اجتماعی با هزار و 273 نسخه در رده‌های بعدی قرار دارند.کمترین عناوین منتشره نیز به حوزه کلیات با 92 نسخه کتاب اختصاص دارد.آمار نشر ,

در حوزه کودک و نوجوان از 2 هزار و 365 نسخه کتاب منتشره هزار و 272 نسخه تالیفی و هزار و 93 نسخه ترجمه بوده است. آمار انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان در بازه زمانی مشابه با 31 درصد رشد همراه بوده است. در حوزه کودک و نوجوان،  852 نسخه از کتاب‌ها چاپ اول و هزار و 513 نسخه نیز تجدید چاپ بوده‌اند.میانگین شمارگان  هزار و 798 نسخه و میانگین قیمت نیز 70 هزار تومان بوده است.که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته 9 درصد رشد را شاهد هستیم.

در حوزه ادبیات نیز هزار و 556 نسخه کتاب منتشر شده است که هزار و 37 نسخه تالیفی و 519 نسخه ترجمه‌اند.

از میان کتاب‌های منتشر شده در آذرماه  941 نسخه چاپ اول و 615 نسخه تجدید چاپ بوده‌اند. میانگین شمارگان در حوزه ادبیات 628 نسخه و میانگین قیمت 138 هزار تومان بوده است.که در قیاس با بازه زمانی مشاه سال گذشته 55 درصد با افزایش همراه بوده است.

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari