به گزارش پرشین خودرو، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ هیات وزیران در خصوص «تعیین سود بازرگانی واردات خودرو برقی» طی نامه شماره ۱۹۳۴۰۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

سود بازرگانی واردات خودرو برقی

source

توسط