Wp Header Logo 2.png

به گزارش «مبلغ»- متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:

پرسش :

آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطی ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟

پاسخ :

در صورتی که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

منبع: شفقنا

بیشتر بخوانید:

مالک هدیه ای که به زن و شوهر داده می‌شود، کدام یک هستند؟

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari