Wp Header Logo 38.png

تنش در روابط ایران با پاکستان و عراق، بازتابهای انتقام از گروهای تروریستی و… از تیترهای مطبوعات امروز است.
source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari