به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شورای سیاستگذاری همایش «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» با توجه به درخواست مکرر نویسندگان مقالات، مهمانان خارجی، شرکت‌کنندگان در فراخوان تجربه‌نگاری و همچنین نهاد‌های علمی، پژوهشی و سیاستگذاران فرهنگی مبنی بر مشارکت در فرآیند همایش، مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله را تمدید کرد.

مهلت ارسال چکیده مقاله تا 30 فروردین 1403 و ارسال مقاله تا 20 اردیبهشت 1403 تمدید شده است. زمان برگزاری اختتامیه آن نیز به تاریخ 30 و 31 اردیبهشت 1403 موکول شد.

این همایش دارای کد اختصاصی ISC بوده و مقالاتی که مورد تأیید کمیته داوران قرار گیرد، در مجلات علمی – پژوهشی به چاپ خواهد رسید و از برگزیدگان در مراسم پایانی همایش تجلیل می‌شود.

 

 

رویکرد‌های نظری به مقاومت پویا در برابر چالش‌های اخلاقی، نقش‌های جنسیتی و مواجهه فعال خانواده با چالش‌های اخلاقی و تهدیدات نوپدید، خانواده مقاوم و ارزش‌های اخلاقی و تحولات جنسی، خانواده مقاوم و مواجهه پویا با تحولات اقتصادی و پیامد‌های اخلاقی آن، گروه‌ها و نهاد‌های خانواده بنیاد و مواجهه فعال با تهدیدات نوپدید، رویکرد نظام تربیت رسمی به مقاومت پویای خانواده در جهان متحول، رویکرد حکمرانی به مقاومت خانواده در برابر تهدیدات نوپدید، خانواده مقاوم و ارزش‌های اخلاقی و جهان متحول در ادبیات، هنر و رسانه، خانواده مقاوم و پویا، تهدید‌ها و فرصت‌های فضای مجازی وفناوری‌های نوظهور، مدیریت شهری و امداد اجتماعی و فرهنگی و خانواده مقاوم، تاریخ اجتماعی و مقاومت پویای خانواده در برابر تحولات اخلاقی در جهان متحول و تجربه‌نگاری از محور‌ها و موضوعات همایش خانواده مقاوم عنوان شده است.

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari