کاظم دانشی با توپ پُر به برج میلاد آمد؛ به دبیر و هیئت انتخاب جشنواره انتقاد کرد اما به یک سوال پاسخ نداد. جواد عزتی هم مثل همیشه خوش خنده بود و خوب خنداند.
source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari