به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، «سیدرضی موسوی» از فرماندهان پشتیبانی محور مقاومت بود که اگرچه تعداد زیادی، حتی از همرزمانش، او را نمی‌شناختند اما نقش بی‌بدیل او در انجام مأموریت‌هایش کم‌نظیر است، مردی که سردار قاسم سلیمانی به او اعتماد کامل داشت و کاری را به او نمی‌سپرد مگر اینکه مطمئن بود کامل و درست به سرانجام خواهد رسید.

شهید موسوی بالغ بر چهار دهه در کشور لبنان و سوریه حضور داشت و در این مدت توانسته بود بارها دشمن صهیونیستی را با انجام کارهایش غافلگیر کند. سیدرضی گاهی چنان از جزئیات فعالیت دشمن آگاه بود که آنان را به تعجب و حیرت وامی‌داشت، به همین علت چندین بار به جان او سوءقصد شد اما هر بار این مجاهد راه خدا توانست از مهلکه بگریزد.

سرانجام 40 روز پیش محل حضور شهید موسوی توسط رژیم غاصب مورد هدف قرار گرفت و سید رضی پس از 5 سال دوری از رفیق شفیق خود حاج قاسم سلیمانی به دیدارش رفت. 

سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه , سیدرضی موسوی , سردار قاسم سلیمانی , کشور سوریه ,

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari