به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، یکی از سوالات پرتکرار و موضوعاتی که بخشی از جامعه ایثارگری مطرح می کنند این است که می خواهیم برای تعیین درصد جانبازی اقدام کنیم اما در زمان جنگ به علل مختلف وقتی مجروح شدیم یا بستری نشدیم و یا مدارک بالینی مان وجود ندارد. بدون هیچ مدرکی چطور بابد برای جانبازی اقدام کنیم؟ 

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه برابر تبصره بند الف ماده 87، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان، مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌شود را به عنوان جانباز تلقی کند و حداقل 5 درصد جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

سوال دیگری که مطرح است این است که از نهاد اعزام کننده چطور باید این مدرک را دریافت کنیم؟

رزمندگانی که متقاضی بهره مندی از امتیازات دستورالعمل موصوف هستند برابر رویه‌ای که در ماده 5 دستورالعمل پیش بینی شده است لازم است فرم‌های مربوطه را تکمیل به همراه مدارک و مستندات خواسته شده به سازمان‌های نیروهای مسلح تحویل دهند تا مراحل آمده در دستورالعمل، گام به گام انجام شده و پس از طی مراحل و تاییدیه نهایی نسبت به معرفی و ارسال پرونده مجروحیت (جانبازی) به بنیاد اقدام شود.

بنابر اعلام مسئولان نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح  مراحل آن به شرح زیر است: 

گام اول: تکمیل فرم‌های شش‌گانه

گام دوم: تهیه مستندات و مدارک معتبر به اطلاعات خود اظهاری رزمنده و ارائه آن به همراه مدارک پرسنلی و شخصی و دیگر مدارک مرتبط اعم از درمانی و یگانی از سوی رزمنده

گام سوم: بررسی و تطبیق اظهارات رزمنده با تکیه بر مدارک و مستندات ارائه شده و بهره‌گیری از تاییدیه های رسمی مراجع مربوط در نیروهای مسلح

گام چهارم: در صورت تأیید اظهارات رزمنده در مورد میزان حضور در جبهه و حضور در عملیات‌ها و نحوه مجروحیت و مصدومیت توسط مراجع مربوط در نیروهای مسلح، صورت سانحه مجروحیت تنظیم و به همراه تمام مدارک و مستندات در قالب پرونده جمع‌آوری شده و به کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح ارسال می‌شود.

گام پنجم: کمیسیون‌های عالی پزشکی نیروهای مسلح با توجه به مدارک موجود در پرونده در صورت تکمیل مدارک با استناد به دستورالعمل اجرایی مذکور، خصوصاً جداول سه‌گانه تخصصی مربوط به صدمات شیمیایی، افت شنوایی و اعصاب و روان نسبت به اظهار نظر تخصصی مبنی بر تأیید مجروحیت یا عدم تأیید مجروحیت با انشا رأی برابر روش جاری به امور ایثارگران نیروهای مسلح اعلام می‌شود.

گام ششم: در صورت تأیید مجروحیت و مصدومیت رزمنده نسبت به تشکیل کمیسیون به منظور احراز جانبازی اقدام می‌شود.

گام هفتم: پس از تأیید و احراز جانبازی در کمیسیون‌های تشخیص و احراز پرونده رزمنده با مکاتبه رسمی از سوی نیروهای مسلح به معاونت نیروی انسانی ستادهای آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع ارسال شده و در صورت تأیید مدارک و مستندات پرونده، مفاد مندرج در پرونده به بنیاد شهید ارسال می‌شود.

گام هشتم: اداره کل پذیرش و امور اداری بنیاد پس از ثبت مشخصات رزمنده در سامانه بنیاد، پرونده را جهت تعیین درصد جانبازی به کمیسیون پزشکی بنیاد ارسال می‌کند.

گام نهم: کمیسیون پزشکی بنیاد درصد متعلقه به پرونده را در فرم مربوط ثبت کرده و رأی صادره را به طور رسمی به اداره کل پذیرش و امور اداری بنیاد و نیروهای مسلح ابلاغ می‌کند.

انتهای پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari