Wp Header Logo 1373.png
آفتاب‌‌نیوز :

خبر ۱۴ امروز سیما تصویری از خاتمی را در دیدار او با پزشکیان پخش کرد.

دراین خبر خاتمی با عنوان رئیس جمهور دولت هفتم و هشتم توصیف شد.

این از جمله اندک مواردی است که صداوسیما در خبری عادی و محترمانه، خبر و تصویری از خاتمی را پخش می‌کند.

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari